Privacybeleid

Privacybeleid
ALGEMENE VOORWAARDEN DE GENDERS

Veiligheid en privacy De Genders

De Genders heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Onderstaand zetten wij uiteen hoe wij binnen De Genders ( www.degenders.nl ) met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwd bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden geopenbaard. De informatie die u aan De Genders geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door ons is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. De Genders gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Te allen tijde is de klant bevoegd persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te verwijderen.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neemt u dan contact op met: Boerderij de Genders, Zwalmstraat 40, 6987 CG Giesbeek, tel.: 0313-632081, email: info@degenders.nl

Webshop keurmerk

De Genders onderschrijft de wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.” De wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten” (wetsvoorstel 26 861) beoogt de consument een betere bescherming te bieden bij het kopen van goederen en diensten via internet, telefoon, post en andere communicatietechnieken. De wet is op 1 februari 2001 in werking getreden.

Leveringsvoorwaarden De Genders

Hiermee komen alle eerdere leveringsvoorwaarden te vervallen.

Artikel 1. Nederlands recht

1.1

Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.2

Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1

Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.

2.2

Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt De Genders het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd (lees: bevestigd).

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1

Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.2

Betaling kan vooraf of op locatie geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank/giro. Op locatie kan alleen contant afgerekend worden.

Artikel 4. Uitsluitingen

In geval er sprake is van overmacht (niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen), behoudt De Genders zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

 

PRIVACYVERKLARING DE GENDERS

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19-04-2019.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Genders. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Genders niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De Genders respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens en gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De Genders of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website- activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Boerderij de Genders, Zwalmstraat 40, 6987 CG Giesbeek, tel.: 0313-632081, email: info@degenders.nl.

 

DISCLAIMER / AANSPRAKELIJKHEID DE GENDERS

De Genders besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen. De Genders kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. De Genders sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website uit. De Genders kan er voorts niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid of juistheid voor een bepaald doel of anderszins. Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van De Genders sluit De Genders ook elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites.